Hoe doe je werkkapitaal financieren

  • door
werkkapitaal financieren

Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Wat is werkkapitaal financieren niet? Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto´s, computer of machines is geen werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie. 

werkkapitaal financieren

Financiering uit eigen bedrijf

Maar hoe kom je aan voldoende werkkapitaal financieren? je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping. Je kunt verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetten. Vergeet daarbij niet de gouden balansregel: financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering die je doet. De looptijd van de financiering moet aansluiten bij de relatief korte periode waarin je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die je veel langer gebruikt en met een langere looptijd financiert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *